Logistyka

Rynek sprzedaży internetowej w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie rok do roku. Jest to efektem wielu działań, m.in.: wprowadzania przez sieci handlowe wielokanałowych sprzedaży oraz rozwoju licznych firm opierających swoje działanie tylko i wyłącznie na sieci Internet. Jednak biorąc pod uwagę udział sprzedaży internetowej w całej sprzedaży naszego kraju w porównaniu z dojrzałymi rynkami europejskimi jesteśmy daleko w tyle. Sytuacja ta poprawia się, różnice stopniowo się zmniejszają. Polska będzie pozostawać rynkiem wyraźnie atrakcyjniejszym kosztowo, będzie się to przekładać na większe zainteresowaniem na powierzchnie magazynowe w naszym kraju.

Na zwiększenie zainteresowania zakupami w internecie w głównej mierze składa się coraz większa dostępność szerokopasmowego internetu oraz rosnąca liczba jego użytkowników.

Pierwszym miejscem, w którym użytkownicy najczęściej dokonują zakupów to Allegro, wynika to z przywiązania. Jest to platforma, która powstała wiele lat temu, przez co bardzo mocno utkwiła w podświadomości naszych rodaków.

Jednak w całym biznesie e-commerce jedną z najważniejszych funkcji pełni magazyn. W tym artykule poruszymy temat tego jakie istnieją formaty i rodzaje magazynów e-commerce. W sektorze e-commerce działa szeroka różnorodność podmiotów, które prowadzą szereg operacji, przez co budynkom magazynową przypisuje się rozmaite, specyficzne funkcje w całym łańcuchu dostaw.

Najważniejsze funkcje magazynów dla e-commerce:

  • centrum obsługi zamówień internetowych
  • hub kurierski / sortownia
  • miejskie centrum logistyczne
  • centrum obsługi zwrotów
  • magazyn artykułów spożywczych sprzedawanych online

Wszystkie te wymienione funkcje można w łatwy sposób zrealizować w istniejących obiektach magazynowych, bez konieczności budowy nowych oddzielnych budynków. Specyfika firm e-commerce sprawia, że niektóre obiekty są lepiej niż inne przystosowane do potrzeb najemców z tej branży.

Najważniejsze cechy obiektów magazynowych dla e-commerce:

  • lokalizacja w pobliżu klientów i siły roboczej – istotną decyzją jest lokalizacja, która będzie odgrywała coraz większą rolę w coraz szybszej dystrybucji towarów. Dostęp do zasobów ludzkich, ma równie ważne znaczenie.
  • antresole – nowo budowane obiekty powinny uwzględniać dodatkowe powierzchnie zlokalizowane na antresolach, które można przeznaczyć na regały czy też strefy kompletacji, pakowania, obsługi zwrotów albo inne aktywności.
  • większy parking pracowniczy – obsługa zamówień internetowych to proces pracochłonny, a zatem obiekty magazynowe powinny być wyposażone w wystarczającą liczbę miejsc parkingowych przeznaczonych dla pracowników, aby być  w stanie obsłużyć sezonowe szczyty sprzedaży.
  • większa moc – podwójne źródło zasilania – bardziej wydajne systemy HVAC. Wzrost zatrudnienia wymusza monitorowanie efektywności systemów, które powinny być optymalizowane właśnie względem pracowników, a nie względem rodzaju towarów.
  • większa liczba doków – dotyczy to obiektów cross-dock. Standardowy współczynnik doków do powierzchni na poziomie 1 doku na 1 000 m2 nierzadko okazuje się niewystarczający, aby zwiększać możliwości operacyjne. Jednak w niektórych obiektach wskaźnik ten już dziś wynosi 1 dok na 500 m2.

Operator logistyczny

Wiele firm działających na rynku e-commerce zleca obsługę zamówień internetowych, zewnętrznym doświadczonym operatorom logistycznym. Chociaż prowadzenie własnej logistyki pozwala na lepszy nadzór nad magazynem i dostawami, zaangażowanie wyspecjalizowanego partnera logistycznego umożliwia większe skupienie się na działalności podstawowej jaką jest sprzedaż.

Do zakresu zleconych zadań może należeć tylko dystrybucja, lub też wszystkie inne operacje magazynowe w skład, których mogą wchodzić: składowanie, kompletacja, obsługa zwrotów, czy pakowanie. Jako główny powód współpracy z operatorami logistycznymi firmy wskazują na elastyczność, która pozwala na wzrost liczby obsługiwanych zamówień w zależności od tempa rozwoju biznesu.

Logistyka w e-commerce niezależnie od skali, jest jednym z najważniejszych elementów, który wpływa na rozwój firmy. Nie ma jednego skutecznego rozwiązania w kwestii wysyłki przesyłek ze sklepu internetowego. Każdego dnia na bieżąco trzeba dopracowywać procesy logistyczne w firmie. Takie podejście sprawi, że poprzez ewolucję znajdziecie odpowiednie rozwiązanie do własnych potrzeb.

Releated Post